Oprava městského penzionu na Písečné

vložil Martin Veselý » 15. 11. 2016, 09:43

Dobrý den, jsem s dotazem kdo provádí stavební dozor na výše uvedené investiční akci. Za druhé, zdali uvedené dozoruje i přímo odbor správy majetku. Za třetí o sdělení odkazu na stavební hmotu a její certifikaci, která umožňuje lepení stavebních izolačních desek v teplotě pod nulou, případně i v mínus 5 stupních a je při provádění rekonstrukce využívána. Děkuji


Petr Rizner, 16. 11. 2016, 07:29

Dobrý den, odpověď na Vaše první dvě otázky je následující: stavební dozor je zajišťován odborem komunální údržby MěÚ Blansko. Uvedenou investiční akci zajišťuje zaměstnanec Města Blansko, pan Petr Alexa. K Vašemu třetímu dotazu uvádíme následující: Na lepení izolantu je standardně používán lepící tmel Weber klasik. V období s teplotami od +5 st.C do +1 st.C je používán lepící a stěrkový tmel Weber Elastik Z. při nižších teplotách do maximálně -7 st.C je používán lepící a stěrkový tmel Weber mínus 7.  Upozorňuji, že při těchto teplotách nebyly na stavbě DPS Blansko mokré procesy prováděny. Všechny výše uvedené materiály jsou součástí systémové certifikované skladby kontaktního zateplovacího systému Weber therm mineral. Ing. Petr Rizner vedoucí odboru KOM


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h