kontejnery na bioodpad

vložil Alena Pernicová » 7. 10. 2019, 16:06

Dobrý den, plánuje se v  blízké budoucnosti navýšit počet kontejnerů na bioodpad? Aktuální počet je dle mého názoru zcela nedostatečný. Na sídlišti Písečná jsem našla jeden (na začátku ulice Jasanová), což je prostě na tolik domácností málo. Bioodpad bych ráda vynesla denně, ale vzhledem k tomu, že bydlím na druhém konci sídliště, je to i dost nepohodlné. V některých českých městech jsou tyto kontejnery na každém rohu a i pro Bk by to byl podle mě krok správným směrem. Děkuji za reakci.


Ondřej Požár, 9. 10. 2019, 08:48

Vážená paní Pernicová,

v současné době je v Blansku a jeho místních částech rozmístěno 39 kontejnerů na biologicky rozložitelný odpad (BRO), plus další velkokapacitní kontejnery na sběrných střediscích. Občané dále mohou odevzdat tento druh odpadu na kompostárně. Každým rokem se množství kontejnerů rozšiřuje. Město bylo úspěšné v rámci dotačního řízení Státního fondu životního prostředí (SFŽP) právě pro sběr a třídění BRO. V současné době probíhá výběrové řízení na pořízení 1000 kontejnerů na BRO o objemu 240 litrů, které budou v první fázi distribuovány na městské části k rodinným domům, pokud o něj projeví majitelé zájem. A v příštím roce plánujeme totéž, ale pro samotné město, vše bude záležet na tom, zda-li budeme úspěšní v dotačním řízení. Lze tedy říct, že město Blansko na rozvoji likvidace BRO odpadu stále pracuje. Je potřeba však taky poukázat na to, že do těchto nádob patří jen BRO, v poslední době se čím dál více objevuje v těchto nádobách odpad, který tam absolutně nepatří a tím celý proces sběru a recyklace znehodnotí. Často se objevuje v těchto nádobách suť, stavební hmoty, plasty, kovový odpad, který má za následek poškození zařízení městské kompostárny.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

V případě dalších dotazů na toto téma mě můžete kontaktovat:

Ondřej Požár, DiS., tiskový mluvčí
oddělení sekretariát starosty,
náměstí Svobody 32/3, 678 01 Blansko
pozar@blansko.cz | 516  775  163 | 775  870  792


            aktualizováno: 15. 3. 2022, 12:49 h