Technické podmínky inzerce

Nezvládnete-li dodat hotový inzerát zpracovaný podle níže uvedených požadavků, zašlete nám podklady pro jeho vytvoření profesionálním grafikem.


1. KOMPLETNÍ INZERTNÍ PODKLADY

Kompletní podklady obsahují: inzertní data a závaznou objednávku. V případě dodání nekompletních nebo nekvalitní inzertních podkladů objednatel ztrácí nárok na otištění, případně na reklamaci kvality publikované inzerce.

2. ZPŮSOBY ZASLÁNÍ INZERTNÍCH PODKLADŮ

2.1. Datové soubory zasílejte elektronickou cestou – e-mailem (doporučená velikost do velikosti 5 MB)
2.2. Adresa pro zasílání je: zpravodaj@blansko.cz

3. INZERTNÍ DATA

3.1. Akceptovatelné jsou:

 • PDF soubor dle normy PDF/X-IA
 • EPS – s bitmapovaou grafikou min. 250 dpi při 100% velikosti inzerátu
 • AI – s bitmapovaou grafikou min. 250 dpi při 100% velikosti inzerátu
 • TIFF – minimálně 300 dpi při 100% velikosti inzerátu
 • PNG – minimálně 300 dpi při 100% velikosti inzerátu
 • JPG – minimálně 300 dpi při 100% velikosti inzerátu

3.2. Seznam požadovaných parametrů PDF souborů:

 • Doporučený název souboru (způsob pojmenování datových souborů): jméno inzerenta_rozměr (po ořezu = čistý formát)_umístění (PREDEK, UVNITR, ZADEK); nepoužívat českou diakritiku
  (příklad: nemovitosti_137x100_ZADEK.pdf )
 • Verze PDF souboru: 1.3 – kompozitní tvar
 • Komprese: JPEG maximální kvality
 • Trapování: zakázáno

Rozměry a geometrie inzerátů:

 • Rozměr inzerátu v datovém souboru musí být v poměru 1:1 s požadovanou velikostí publikovaného inzerátu. Motiv musí být vystředěný (osa x/y‘)
 • Inzeráty zpracujte „na zrcadlo“
 • Minimální velikost dokumentu: čistý rozměr + 10 mm ze všech stran (tzn. čistý formát + 20 mm)
 • Inzerát v dokumentu vystředit po ose X a ose Y
 • Vzdálenost ořezových a pasovacích značek od čistého formátu: minimálně 12 bodů (resp. min. 4,5 mm)
 • Součet barevných hodnot nesmí přesáhnout 200 %, pro novinové papíry bude-li součet barvových hodnot vyšší, může se stát, že tmavá plocha nebude vytištěna zcela korektně (fleky, světlejší odstín atp.)
 • Povolená barevná prostředí: CMYK
 • Převodní funkce a křivky: zakázané
 • Připojení ICC profitů: zakázáno
 • Přetiskové hodnoty: přetisk zakázán (vše vykrojené), kromě 100 % K
 • V případě užití složené černé, se pohybovat v CMYK hodnotách do 30/30/30/100

Rozlišení obrázků

 • Rozlišení bitmapových obrázků: nad 300 dpi (při 100 % jejich velikosti)
 • Síla linek s barevností 100% K minimálně 0,5 bodu, soutiskové linky min. 1 bod

Fonty

 • Povolený pouze Adobe Type I (postcriptové fonty) a Open Type
 • Připojení fontů: pouze použité kompletní fonty (všechny řezy musí být začleněny)
 • Minimální velikost fontu:
  5 bodů v případě jednobarevného textu, 9 bodů v případě vícebarevného nebo negativního textu

DOPORUČENÍ:

Upravované fonty nebo fonty, které se při práci ve zlomové aplikaci nechovají korektně, doporučujeme převést na křivky.

Cesty (ořezové, masky apod.) by neměly mít příliš velký počet kotevních bodů (výrobce je povinen odstranit přebytečné kotevní body).

V případě použití průhlednosti je nutné (před výrobou PostScriptu) všechny objekty sloučit ve vysokém rozlišení.

Pro případ užití přechodů nebo průhledností ve vektorech je nutné zkontrolovat výstupní nastavení přímo ve vektorové aplikaci a těmto objektům nastavit rozlišení 2400 dpi pro 100 % jejich velikosti.

Na použité obrázky nedoporučujeme používat žádné komprese, v případě velkého objemu dat použijte kompresi až při definování parametrů výstupního PDF souboru (ZIP 8 bit, příp. JPEG maximální kvality).

Před tvorbou PostScriptu doporučujeme obzvlášť zkontrolovat přetiskové hodnoty všech objektů včetně pérovek, log a ilustrací. Nekorektní předtiskové hodnoty mohou zapříčinit špatnou interpretaci inzertních dat v tisku.

Finální PDF soubor nikdy netvořte exportem přímo ze zlomové aplikace. Doporučujeme provést kontrolu finálního PDF souboru programem, který umožňuje „preflight“.

            aktualizováno: 11. 2. 2020, 07:57 h