Přípravy na stavbu nových lázní pokračují

Vzhledem k množícím se dezinformacím o stavu přípravy projektu nových lázní přinášíme stručnou informaci. Příprava výstavby nových lázní pokračuje v souladu se zpracovanou projektovou dokumentací. Konečný rozsah stavby bude upřesněn před vypsáním výběrového řízení na zhotovitele. Předpokládáme, že k tomu dojde v průběhu roku 2023. Termín zahájení výstavby budovy nových lázní se předpokládá v lednu 2024, předpoklad dokončení výstavby je čtvrtý kvartál roku 2025. V současné době město čeká na vydání stavebního povolení, vydáno by mělo být do konce ledna 2023.

12. 12. 2022, 12:44 h | odbor správy a rozvoje města