Odbor správy a rozvoje města

   KONTAKT

Odbor správy a rozvoje města MěÚ Blansko
hlavní/poštovní adresa: nám. Svobody 32/3
sídlí v budovách: nám. Svobody 32/3, nám. Republiky 1316/1
vedoucí odboru: Ing. Vítek Milan
kontakt: 516 775 196, 771 280 652, vitek@blansko.cz

kontakty: telefonní čísla, e-maily

Odbor zajišťuje kompletní správu movitého a nemovitého majetku města – koordinace investiční výstavby a rozvoje města, tvorba koncepce městské architektury a veřejné zeleně ve spolupráci s městským architektem, údržba stávajícího majetku, správy bytového a nebytového fondu,

Zajišťuje vazby mezi městem a jím založenými právnickými osobami.

Zabezpečuje činnost Výboru pro energetiku Zastupitelstva města Blanska.

Zabezpečuje činnost komisí Rady města Blansko:

  • komise dopravní

  • komise pro investice a územní rozvoj

  • komise bytová

 

 

            aktualizováno: 19. 4. 2024, 10:36 h