Výzva pro pořadatele venkovních veřejných produkcí

Město připravuje i v roce 2023 změnu Obecně závazné vyhlášky o nočním klidu. Všichni zájemci o pořádání venkovních veřejných produkcí v roce 2023 si mohou požádat o zařazení termínu jejich akce do vyhlášky a zajistit si tak v tomto termínu zkrácení nočního klidu.

Žádost s uvedením pořadatele, názvu, termínu a času akce, místem konání a předpokládaným počtem účastníků je třeba zaslat do 20. února 2023 na e-mail: horakova@blansko.cz. Zastupitelstvo potom na svém zasedání v dubnu rozhodne o novém znění obecně závazné vyhlášky.

6. 1. 2023, 10:21 h | odbor správy a rozvoje města