Město hledá úspory, nastavuje regulaci veřejného osvětlení

Připomínáme, že v ulicích celého Blanska včetně jeho místních částí nyní probíhá zkušební regulace výkonu veřejného osvětlení. Vybrané lampy jsou vypínány a označovány oranžovou páskou. V průměru se jedná zhruba o každou třetí lampu. Cílem je zajištění úspor ve výdajích za energie v řádu milionů korun ročně.

Osvětlení v blízkosti křižovatek, přechodů pro chodce, na páteřních komunikacích v majetku Jihomoravského kraje (ulice Svitavská, Poříčí, Sadová, průjezd místními částmi) atp. zůstává v provozu beze změn.

V případě, že obyvatelé mají připomínky ke konkrétním lokalitám, kde došlo k regulaci veřejného osvětlení, mohou své připomínky napsat do konce února 2023 na e-mailovou adresu: vitek@blansko.cz.

Poruchy a závady na páskami neoznačených lampách mohou hlásit Technickým službách Blansko na tel.: 516 415 385.

lampy-57845-8068_800.jpg

1. 2. 2023, 15:47 h | odbor správy a rozvoje města