Odběratelé mohou požádat o splátkový kalendář za dodávky tepla

Zástupci bytových družstev a sdružení vlastníků jednotek si mohou požádat o splátkový kalendář související s vyúčtováním za dodávky tepla ze soustavy Centrálního zásobování teplem za rok 2022. Díky dohodě vedení města zastoupeného místostarostkou Lenkou Dražilovou a firmy ZT enegry, s.r.o. zastoupené jednatelkou Renatou Nezvalovou postačí, když zájemci o splátkový  kalendář zašlou svou žádost na e-mail: nezvalova@zt-blansko.cz nejpozději do pátku 10. března 2023.

nezvalova-drazilova-76871-9687_800.jpg

6. 3. 2023, 16:00 h