Město nabízí odprodej rodinného domu

Město Blansko vypisuje výběrové řízení na odprodej pozemku p. č. st. 302, jehož součástí je stavba č. p. 319, Komenského 24, Blansko, a to včetně součástí a příslušenství. Jedná se rodinný dům Komenského 24, Blansko o velikosti 3+kk na pozemku p. č. st. 302, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 193 m².  Minimální výše kupní ceny musí činit 2.600.000 Kč.

Písemné žádosti se podávají na adresu MěÚ Blansko, odbor správy a rozvoje města, nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko, a to v zalepené obálce s heslem "Komenského 24 – NEOTVÍRAT" do 5. dubna 2023 do 16:00 hodin. Žádosti zaslané jiným způsobem budou neplatné.

Bližší informace podá Martina Kučerová (tel.: 516 775 151) nebo Ing. Ilona Peterková (tel.: 516 775 132).

Seznamte se s podmínkami výběrového řízení.

Videoprohlídku domu najdete v tomto odkazu.

7. 3. 2023, 12:02 h | odbor správy a rozvoje města