Město nabízí pronájem kanceláře

Město Blansko oznamuje záměr pronajmout nebytový prostor ve III. nadzemním podlaží budovy č. p. 1413 v ul. K. J. Mašky 2, Blansko (pozemek parc. č. st. 1451-zast. plocha v k.ú. Blansko). Jedná se o kancelář o výměře 21 m2 + ostatní (chodba a WC) o výměře 7,56 m2 .

Písemné žádosti se podávají na adresu MěÚ Blansko, odbor správy a rozvoje města, nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko, a to v zalepené obálce s heslem "K.J.Mašky – NEOTVÍRAT" do 3. dubna 2023 do 10:00 hodin.

Podrobnosti najdete v tomto odkazu.

16. 3. 2023, 13:59 h | odbor správy a rozvoje města