Stavba uzavře pro dopravu část Komenského a Rožmitálovy ulice

Z důvodu výměny konstrukčních vrstev vozovky a pokládky obrusné asfaltové vrstvy bude od úterý 11. do středy 26. dubna 2023 uzavřena část ulic Komenského a Rožmitálova. Omezení se týká úseku ulice Komenského od bývalého hotelu Hejč po budovu Lotos, v Rožmitálově ulici úseku od začátku mostu přes řeku Svitavu ve směru od centra až po železniční nástupiště. Průjezd staveništěm bude rezidentům a majitelům nemovitostí a garáží v uzavřené lokalitě umožněn pouze v případě naléhavé potřeby a po dohodě se zástupcem zhotovitele. Nutná je předchozí domluva na telefonním čísle: 737 256 196.

První den stavby (11. dubna) a poslední tři dny (24. – 26. dubna) nebude průjezd stavbou z důvodu frézování, resp. pokládky nového povrchu možný ani po dohodě. Průchod pěších i cyklistů zůstane v obou úsecích po celou dobu stavby zachován. Po celou dobu trvání uzavírky silnice bude uzavřenými úseky umožněn průjezd vozidel Integrovaného záchranného systému (IZS) k přímým zásahům.

Plánek uzavírek v pdf.

6. 4. 2023, 14:36 h | odbor stavební úřad