Informace o odboru

   KONTAKT

Odbor stavební úřad MěÚ Blansko
hlavní/poštovní adresa: nám. Republiky 1316/1
sídlí v budovách: nám. Republiky 1316/1
vedoucí odboru: Ing. Reisiglová Petra
kontakt: 516 775 701, 778 434 078, reisiglova@blansko.cz

obecný e-mail pro dotazy: stavebni@blansko.cz

pro oficiální podání využijte e-mail: epodatelna@blansko.cz

kontakty: telefonní čísla, e-maily

Vyřizuje všechny náležitosti potřebné k zahájení stavby.

Vydává územní rozhodnutí, stavební povolení, kolaudační rozhodnutí.

Pořizuje regulační plán.

V silničním oddělení povoluje připojení nemovitostí ke komunikacím, vydává povolení zvláštního užívání komunikace.

Povoluje místní dopravní značení a přechodné dopravní značení.

Vydává rozhodnutí o číslování budov.

Vykonává činnost kontaktního místa veřejné správy Czech POINT, na požádání z něj vydává ověřené výstupy.

Podrobné informace o náplni práce odboru.

            aktualizováno: 25. 1. 2024, 09:53 h