Poplatky za odpad musejí platit také cizinci

Upozorňujeme občany cizích národností s pobytem v Blansku, že mají povinnost platit místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství. Tato povinnost se týká cizinců, kteří podle zákona pobývají v obci přechodně po dobu delší než tři měsíce, jimž byl přidělen azyl nebo dočasná ochrana a také cizinců, kteří mají povolen přechodný pobyt na více než 90 dní.

Tito cizinci mají oznamovací povinnost. Formulář je na webu města, nebo si ho mohou osobně vyzvednout přímo na městském úřadu. Cizincům ukrajinské národnosti, kteří zde pobývají v souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině, byl tento poplatek prominut pouze do 31. prosince 2022. Bližší informace Vám podá Bc. Švancarová tel. 516 775 213, nebo Ing. Šustáček tel. 516 775 194. Případné dotazy je možno psát na e-mail: odpad@blansko.cz.

Плата за побутові відходи – іноземці

Громадянам інших держав, які проживають у мiстi Бланско, повідомляємо, що вони зобов’язані сплачувати місцевий збір за систему вивозу побутових відходiв. Цей обов’язок поширюється на іноземців, які відповідно до закону тимчасово проживають у місті протягом періоду, що перевищує 3 місяці, яким надано притулок або тимчасовий захист, а також іноземців, які мають дозвіл на тимчасове перебування сроком більше 90 днів. Ці іноземці зобов’язані інформувати місто про своє перебування.

Форма для оплати знаходиться на www.blansko.cz, або вони можуть забрати її безпосередньо в мiському управлiннi за адресою площа Республіки 1316/1. Для громадян Украïни, які перебувають тут у зв’язку з військовим конфліктом в Україні, цей збір скасовано лише до 31.12.2022. Більше інформації надасть пані Ленка Шванцарова (Bc. Lenka Švancarová) за телефоном  516775213, або пан Ян Шустачек (Ing. Jan Šustáček) за телефоном 516775194. Будь-які запитання можна надсилати на електронну адресу: odpad@blansko.cz.

15. 11. 2023, 08:18 h | finanční odbor