Informace o odboru

   KONTAKT

Finanční odbor MěÚ Blansko
hlavní/poštovní adresa: nám. Svobody 32/3
sídlí v budovách: nám. Republiky 1316/1, nám. Svobody 32/3
vedoucí odboru: Ing. Skoupá Alena
kontakt: 516 775 117, 606 754 416, skoupa@blansko.cz

kontakty: telefonní čísla, e-maily

Finanční odbor provozuje hlavní pokladnu úřadu, která je umístěna v budově úřadu na náměstí Republiky 1. V Budově na náměstí Republiky 1 je dále umístěna správa poplatků ze psů, a poplatku „za odvoz komunálního odpadu“ včetně vymáhání nedoplatků uvedených poplatků.

Druhá část finančního odboru sídlí v budově na náměstí Svobody 32/3. V této budově zajišťuje finanční odbor správu poplatku z pobytu včetně vymáhání nedoplatku uvedeného poplatku.

Vede evidenci nedoplatků nájemného za pozemky. Pravidelně kontroluje platby a závazky nájemníků u části nebytových prostor.

Součástí finančního odboru je také oddělení účetnictví, které provádí veškeré účetní operace města.

Zabezpečuje činnost Finančního výboru Zastupitelstva města Blanska.

Podrobné informace o náplni práce odboru.

            aktualizováno: 7. 5. 2024, 10:27 h