Město nabízí pronájem nebytových prostor

Město Blansko pronajme nebytové prostory v I. nadzemním podlaží budovy č. p. 1413 na ul. K. J. Mašky 2, Blansko o celkové výměře 200 m². Jedná se o prostory, které byly dosud užívány jako vývařovna se zázemím (kanceláře, soc. zařízení). Prostory vyžadují úpravy.

Žádosti o pronájem musí obsahovat:

  • jednoduchý podnikatelský záměr
  • návrh nájemného v Kč/měsíc
  • kopii živnostenského oprávnění žadatele, popř. výpis z Obchodního rejstříku

Písemné žádosti se podávají na adresu MěÚ Blansko, odbor správy a rozvoje města, nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko (tel. 516775132), a to v zalepené obálce s heslem “K. J. Mašky (po vývařovně) – NEOTVIRAT“ do 4. prosince 2023 do 16:00 hodin. Žádosti zaslané jiným způsobem budou neplatné.

Podrobnosti najdete v tomto odkazu.

FOTOGALERIE
Nebytové prostory K. J. Mašky 2

Nebytové prostory v I. nadzemním podlaží budovy č. p. 1413 na ul. K. J. Mašky 2. FOTO: Michal Záboj

Celkem fotografií:  5

21. 11. 2023, 11:17 h | odbor správy a rozvoje města