Poradna poskytuje bezplatné sociální poradenství

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR (NRZP) oznamuje, že její poradna v Brně poskytuje bezplatné odborné sociální poradenství osobám se zdravotním postižením, seniorům a pečujícím osobám. Zájemci se na poradnu mohou obrátit v těchto oblastech: výběr vhodné sociální služby v regionu, konzultace ke smlouvě o poskytování sociální služby, nemocenské a zdravotní pojištění, důchody a důchodové pojištění, příspěvek na péči, dávky státní sociální podpory (například příspěvek na bydlení), dávky pomoci v hmotné nouzi, průkazy osob se zdravotním postižením (TP, ZTP, ZTP/P), problematika zaměstnávání osob se zdravotním postižením, konzultace při výběru kompenzačních pomůcek, omezení svéprávnosti, občanské právo ve vztahu k osobám se zdravotním postižením, dluhové poradenství, problematika bydlení pro OZP, vzdělávání dětí a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami.

V poradně NRZP v Brně jsou k dispozici sociální pracovníci i právník. Poradna sídlí v bezbariérových prostorách dostupných MHD i autem (včetně parkování) na adrese: Cejl 892/32, 602 00 Brno.

Kontakty: e-mail: poradnabrno@nrzp.cz, telefon 736 751 214, 542 214 110,  542  214 111, www.nrzp.cz.

logo-nrzp-83669-8814_800.png

9. 1. 2024, 15:49 h