Ve čtvrtek začíná svoz vánočních stromků

Připomínáme,  že ve čtvrtek 4. ledna začne svozová firma svážet vánoční stromky. Pracovníci firmy je budou svážet každý čtvrtek ránoPoslední svoz vánočních stromků proběhne ve čtvrtek 25. ledna 2024.

Žádáme občany, aby stromky odkládali do bezprostřední blízkosti míst, kde jsou umístěny nádoby na tříděný odpad, plasty, papír či sklo (barevné kontejnery). Obyvatelé sídlišť mohou stromky odkládat také vedle kontejnerových stanovišť komunálního odpadu. 

Prosíme všechny, aby při odkládání stromečků dodrželi termín posledního svozu. Všechny stromky umístěné ke kontejnerům po 25. lednu 2024 budou považovány za založení černé skládky a v případě prokázání hrozí původcům sankce.

Odložené vánoční stromky se budou dále zpracovávat v městské kompostárně. Z toho důvodu je nutné je před jejich uložením k odvozu řádně odstrojit a zbavit všech háčků, řetězů a jiných ozdob.

Občané města Blanska a jeho místních částí mohou během ledna využít k odkládání vánočních stromků také sběrné středisko odpadů (SSO) v Horní Lhotě. SSO je v provozu v úterý až čtvrtek od 10:00 do 17:00 hodin, v pátek od 10:00 do 18:00 hodin a v sobotu od 8:00 do 12:00 hodin.

3. 1. 2024, 16:32 h | odbor správy a rozvoje města