Nominujte nejlepší sportovce města Blanska za rok 2023

Město vyhlašuje anketu Nejlepší sportovec města Blanska za rok 2023. Až do středy 14. února 2024 můžete podávat své návrhy . Nominovat lze v kategoriích: sportovní kolektiv, jednotlivec (nad 18 let), sportovní talent roku (do 18 let), trenér a uvedení do síně slávy blanenského sportu. Nominovat lze sportovce, který má trvalé bydliště v Blansku nebo reprezentuje blanenský klub. Návrhy je možné podat buď písemně na podatelnu, datovou schránkou nebo po přihlášení do portálu občana elektronicky, případně i zasláním skenu vyplněného formuláře na e-mail: epodatelna@blansko.cz.

Formulář pro podávání nominací. 

Edit: Návrhy do ankety může podat kterákoliv fyzická i právnická osoba, sportovní klub, zapsaný spolek atp. Přijaté nominace vyhodnotí sportovní komise, ta vypracuje návrhy na ocenění, které předloží radě města ke konečnému schválení. Slavnostní vyhlášení ankety proběhne 20. března 2024 v 18:00 hodin v hudebním salonu blanenského zámku.

15. 1. 2024, 12:20 h | odbor školství, kultury a sportu