Informace o odboru

   KONTAKT

Odbor školství, kultury a sportu MěÚ Blansko
hlavní/poštovní adresa: nám. Svobody 32/3
sídlí v budovách: Dvorská 2099/2, nám. Svobody 32/3
vedoucí odboru: Mgr. Pavloková Karolína
kontakt: 516 775 130, pavlokova@blansko.cz

kontakty: telefonní čísla, e-maily

Odbor školství, kultury a sportu

 • Plní úkoly samosprávy ve školství dle platných právních předpisů ve školách zřizovaných městem.
 • Zajišťuje výkon státní správy na úseku školství.
 • V rámci odboru koordinuje rozvoj, opravy a údržbu škol a školských zařízení zřizovaných městem.
 • Projednává přestupky dle platných předpisů v rozsahu své působnosti.
 • Organizačně řídí činnost příspěvkových organizací Kulturního střediska města Blanska a Městské knihovny Blansko.
 • Řídí provoz a kulturně společenskou činnost Městského klubu důchodců.
 • Plní úkoly státní správy v oblasti povolování a kontroly provozu výherních hracích přístrojů na území města.
 • Zabezpečuje výkon státní správy v oblasti provozování hazardních her (např. přijímá ohlášení tombol a turnajů malého rozsahu, na které se dle tohoto zákona ohlášení vztahuje, a v případě nesplnění podmínek stanovených zákonem rozhoduje ve správním řízení o zákazu provozování ohlášené hazardní hry).
 • Dbá na dodržování autorských práv při veřejných produkcích.
 • Vybírá  správní poplatky v oblasti své činnosti.
 • Zajišťuje agendu občanských aktivit.
 • Koordinuje spolupráci předsedů občanských aktivit v městských částech s jednotlivými odbory úřadu.
 • Spolupracuje se spolky  činnými v oblasti kultury, mládeže, tělovýchovy a dalšími zájmovými organizacemi na území města.
 • Administruje výjimky ze zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích.
 • Zajišťuje výkon agendy týkající se zkrácení doby nočního klidu.
 • Vede evidenci válečných hrobů, které jsou v územním obvodu obce s rozšířenou působností Blansko a zabezpečuje plnění dalších úkolů vyplývajících z příslušných ustanovení zákona o válečných hrobech a pietních místech.
 • Zabezpečuje činnost komise pro zájmové činnosti a kulturu.
 • Zabezpečuje činnost komise sportovní.
 • Zabezpečuje činnost komise pro občanské aktivity.
 • Zabezpečuje činnost komise pro školství a vzdělávání.

 

            aktualizováno: 15. 5. 2024, 13:21 h