Služby Blansko pronajmou občerstvení v aquaparku a v kuželně

Služby Blansko, s.r.o. vyhlašují výběrové řízení na podnájem:

- nebytových prostor v areálu Aquapark Blansko – občerstvení o celkové výměře 571,6 m² a

- nebytových prostor v objektu Kuželna Blansko – občerstvení o celkové výměře 139,9 m².

Nabídky mohou zájemci zasílat do 16. února 2024.

Podrobnosti o podmínkách výběrových řízení najdete na webu Služeb Blansko, s.r.o.

2. 2. 2024, 15:44 h