V Lažánkách se instaluje radar na měření úsekové rychlosti

V místní části Blanska Lažánky byly dnešního dne zahájeny instalační práce technologií pro radarové měření úsekové rychlosti. V příštích dnech bude probíhat „oživování" namontovaných zařízení, propojování se systémem, zajišťování certifikovaného měření apod. Jakmile bude vše zkontrolováno a odzkoušeno, požádá městská policie o souhlas s měřením na PČR. Nový radar by tak mohl být v ostrém provozu během března.

radar-20967-7073_800.jpg

Úsekové měření znamená, že systém vyhodnocuje průměrnou rychlost vozidla v úseku mezi dvěma pevně nainstalovanými radary  a porovnává ji s nejvyšší povolenou rychlostí. „Jedná se o první takový úsek měření rychlosti, který bude v rámci města Blansko realizován pomocí pevných měřičů rychlosti. Do současné doby měří MP rychlost pouze přenosným laserovým radarem a zjištěné přestupky řeší s řidiči přímo na místě,“ vysvětluje Stanislav Sotolář z Městské policie Blansko. V případě nově budovaného úsekového měření v Lažánkách bude praxe taková, že měřiče budou v automatickém režimu předávat data na MP, kde budou zpracována do elektronické podoby oznámení přestupku správnímu orgánu, které bude elektronicky předáno k dalšímu řízení na odbor dopravy MěÚ Blansko.

radar2-61561-6653_800.jpg

O spuštění měření budeme v předstihu informovat. Před samotným spuštěním ostrého měření bude v sekci MP na webu města doplněna záložka k úsekovému měření, kde budou všechny potřebné informace.

6. 2. 2024, 16:11 h | odbor dopravy