Žádosti o dotace přijímá MAS Moravský kras do pondělí 15. dubna

Místní akční skupina (MAS) Moravský kras upozorňuje na blížící se uzávěrku přijímání žádostí o podporu z Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK). Projektové záměry lze podávat do pondělí 15. dubna 2024 .

Dotační titul je zaměřený na pořízení nových technologických zařízení a vybavení vedoucích k:

a) robotizaci, automatizaci, digitalizaci

b) web, could

c) komunikační a identifikační infrastruktuře.

Žadatel musí být malý nebo střední podnik s provozovnou na území MAS. Žádat může o 50 % dotaci při maximální výši způsobilých výdajů až 2 140 000 Kč.

Veškeré informace ke druhé výzvě OP TAK naleznete na webu MAS Moravský kras.

21. 3. 2024, 13:21 h