Blansko navštívil hejtman Jan Grolich

Návštěvu blanenské nemocnice ale také setkání se zástupci oblastního spolku Českého červeného kříže měl v pátek 22. března na programu hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich. V Nemocnici Blansko se seznámil s obory, v nichž městu patřící zdravotnické zařízení zajišťuje péči o pacienty z celé spádové oblasti. Ředitelka Vladimíra Danihelková hejtmanovi představila také aktuální plány na modernizaci nemonice, vybudování rotační jednotky a urgentního příjmu, ale i dlouhodobější vize rozvoje zařízení. Debata se týkala také zajištění lékařských služeb, nastavení spolupráce s okolními nemocnicemi, ekonomiky provozu nebo třeba zkušeností s novým dekontaminačním zařízením na likvidaci infekčního odpadu. Jihomoravský hejtman navštívil také jednotlivé provozy a oddělení. Členové Českého červeného kříze pak Jana Grolicha seznámili se škálou činností, kterým se věnují, od preventivních a osvětových akcí, přes zajištění zdravotnického dohledu na akcích, školení až po pečovatelskou službu nebo terénní domácí péči.

FOTOGALERIE
Návštěva hejtmana Jana Grolicha v Nemocnici Blansko

Návštěva hejtmana Jana Grolicha v Nemocnici Blansko. FOTO: Pavla Komárková


                Návštěva hejtmana Jana Grolicha v Nemocnici Blansko. FOTO: Pavla Komárková
                  
                Návštěva hejtmana Jana Grolicha v Nemocnici Blansko. FOTO: Pavla Komárková
                  
                Návštěva hejtmana Jana Grolicha v Nemocnici Blansko. FOTO: Pavla Komárková
                  
                Návštěva hejtmana Jana Grolicha v Nemocnici Blansko. FOTO: Pavla Komárková
                  
                Návštěva hejtmana Jana Grolicha v Nemocnici Blansko. FOTO: Pavla Komárková
                  
                Návštěva hejtmana Jana Grolicha v Nemocnici Blansko. FOTO: Pavla Komárková
                  
                Návštěva hejtmana Jana Grolicha v Nemocnici Blansko. FOTO: Pavla Komárková
                  
                Návštěva hejtmana Jana Grolicha v Nemocnici Blansko. FOTO: Renata Spotzová
                  . . . a další . . .

Celkem fotografií:  9

22. 3. 2024, 15:38 h