Poplatek ze psů je nutné uhradit do konce dubna

Oznamujeme občanům, že na přelomu března a dubna jsou distribuovány složenky na platbu poplatku za držení psa. Splatnost poplatku je do 30. dubna 2024. Poplatek je možno uhradit bankovním převodem, v hotovosti na pokladně v budově MěÚ na náměstí Republiky nebo složenkou na poště. Při platbě na pokladně si současně můžete vyřídit veškeré záležitosti s poplatkem spojené. Výši poplatků upravuje Obecně závazná vyhláška města Blansko o místním poplatku ze psů.

Dále upozorňujeme, že veškeré změny spojené s držením psa – úmrtí psa, narození psa, přestěhování se, změna držitele psa (převod mezi rodiči, dětmi, vnuky) je  nutno hlásit včas na MěÚ. Formuláře jsou k dispozici také na webu města.

28. 3. 2024, 10:42 h | finanční odbor