Blansko také letos podpoří styky s partnerskými městy

Město vyhlásilo dotační program Podpora zahraničních styků pro rok 2024. Určený je pro fyzické i právnické osoby, které mají bydliště nebo sídlo na území města a účastní se sportovní, kulturní, vzdělávací nebo společenské akce v některém z partnerských měst Blanska. Žádat lze o příspěvek na úhradu části nákladů na dopravu do Legnice v Polsku, Komárna na Slovensku, Scandiana v Itálii a do Mürzzuschlagu v Rakousku a dále také na úhradu části nákladů spojených s pobytem účastníků z jednoho nebo více partnerských měst (ubytování a stravování) na akci nebo projektu uspořádaném žadatelem ve městě Blansku.

Zájemci mohou své žádosti o finanční podporu podávat od 13. do 31. května 2024 do 12:00 hodin. V uvedeném termínu musí být řádně podaná jak elektronická žádost, tak také její listinná podoba doplněná o povinné přílohy.

Podrobnosti k dotačnímu programu Podpora zahraničních styků ve městě Blansko pro rok 2024 najdete v tomto odkazu.

15. 4. 2024, 11:46 h | odbor školství, kultury a sportu