Poplatek za odpad je nutné uhradit do konce května

Upozorňujeme občany, že 31. května 2024 je termín splatnosti místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. Vyhláška města stanovuje pro letošní rok poplatek ve výši 780 korun za osobu a rok. Pokud je poplatník v tíživé finanční situaci, která mu neumožňuje poplatek uhradit jednorázově, je nutné, aby tento problém řešil osobně na MěÚ.

V první polovině měsíce května budou rozesílány složenky a e-maily s údaji o výši celkové platby na letošní rok včetně případných dluhů za předchozí roky.

Všichni občané také mají možnost platit tento poplatek pomocí SIPO, nebo si požádat o e-mailovou komunikaci, ve které je budeme upozorňovat na blížící se splatnost poplatku a také na případné nedoplatky poplatku. Případné dotazy odpoví Ing. Šustáček tel 516775194, nebo Bc. Švancarová tel. 516775213, e-mail: odpad@blansko.cz.

7. 5. 2024, 10:27 h | finanční odbor