Zájemci o zahraniční dotace se mohou hlásit do konce května

Připomínáme, že do 31. května 2024 do 12:00 hodin mohou zájemci podávat své žádosti o dotaci z programu Podpora zahraničních styků pro rok 2024. Program je určený pro fyzické i právnické osoby, které mají bydliště nebo sídlo na území města Blanska a účastní se sportovní, kulturní, vzdělávací nebo společenské akce v některém z partnerských měst Blanska. Žádat lze o příspěvek na úhradu části nákladů na dopravu do Legnice v Polsku, Komárna na Slovensku, Scandiana v Itálii nebo do Mürzzuschlagu v Rakousku. Součástí programu je také možnost získat dotaci na úhradu části nákladů spojených se zapojením účastníků z jednoho nebo více partnerských měst (ubytování a stravování) na akci nebo projektu uspořádaného žadatelem přímo ve městě Blansku.

Do konce května musí být řádně podaná jak elektronická žádost, tak také její listinná podoba doplněná o povinné přílohy.

Podrobnosti k dotačnímu programu Podpora zahraničních styků ve městě Blansko pro rok 2024 najdete v tomto odkazu.

15. 5. 2024, 13:21 h | odbor školství, kultury a sportu