Platba místního poplatku za komunální odpad

Z důvodu vyhlášení nouzového stavu nebudou v květnu rozesílány složenky za místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění využívání a odstraňování komunálních odpadů. Na červnovém zasedání zastupitelstva města bude přijata novela vyhlášky, která určí novou splatnost tohoto poplatku. Předpokládáme, že bude stanoven konec září. Všem poplatníkům, kteří požádali o e-mailovou komunikaci, bude zaslán s dostatečným předstihem e-mail s novým datem splatnosti a platebními údaji, ostatním poplatníkům budou rozeslány složenky. Ty lze zaplatit i bezhotovostně. Informace o termínech splatnosti a způsobu platby budou zveřejněny ve Zpravodaji města Blanska a na internetových stránkách města. Případné dotazy odpoví Ing. Jan Šustáček tel 516775194, e-mail: sustacek@blansko.cz, nebo Bc. Lenka Švancarová tel. 516775213, e-mail: svancarova@blansko.cz. Finanční odbor MěÚ

05.05.2020, 06:00 h | finanční odbor