Upozornění pro občany platící poplatek za odpad pomocí SIPO

Finanční odbor Městského úřadu v Blansku žádá občany města, kteří platí poplatek za komunální odpad pomocí SIPO, a toto SIPO jim je následně inkasováno z jejich bankovního účtu, aby si zkontrolovali a případně navýšili maximální hranici inkasa. Poplatek za komunální odpad již letos nebude placen ve dvou splátkách, ale pouze v jedné splátce. Odečtena bude v měsíci září. Pokud by částka překročila maximální limit, který má plátce povolený ve své bance, nebude platba přes SIPO provedena vůbec. Uhrazena kvůli tomu navíc v daném měsíci nebude žádná platba, která je zapojená do SIPO.

22. 6. 2020, 09:28 h | finanční odbor