Špatně vytříděný bioodpad ohrožuje chod kompostárny

Odbor komunální údržby žádá občany, aby k ukládání bioodpadu využívali k tomu určené separační nádoby. „Pro tříděný biologicky rozložitelný odpad jsou vyčleněné kontejnery hnědé barvy, které jsou rozmístěné po celém městě i v místních částech. Bohužel se velice často stává, že obsah kontejnerů je kontaminovaný klasickým směsným odpadem. Nejhorší situace je na sídlištích,“ uvedl Pavel Viktorin z odboru komunální údržby. „Tím je znehodnoceno úsilí těch, kteří odpad zodpovědně třídí. Vzniklou směs pak nelze zpracovat, hrozí dokonce poškození zařízení kompostárny, které může vyústit až v její odstávku. Opravy zařízení jsou pak velice nákladné,“ upozornil Pavel Viktorin. Komplikace řeší sběrová firma také pokud jde o plastové nádoby o objemu 240 litrů, které město letos zdarma rozdalo obyvatelům místních částí právě k vytřídění bioodpadu. „Někteří občané bohužel jako bioodpad třídí také suť a kamení, plastové nádoby jsou potom přetížené a při manipulaci a vyprazdňování hrozí zničení nejen samotného kontejneru ale také svozové techniky,“ dodal Viktorin s tím, že pracovníci svozové firmy v takovém případě mohou odmítnout odpad vyvézt.

21.07.2020, 14:19 h | odbor komunální údržby