Oddělení komunální údržby a pozemků

Adresa oddělení:

nám. Svobody 3, 678 01 Blansko, přízemí

Vedoucí oddělení:

Ing. Milan Vítek, vedoucí odboru
odbor správy a rozvoje města, kancelář č. 15,
nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
vitek@blansko.cz | 516  775  196 | 771  280  652


Oddělení zajišťuje a kontroluje čištění, letní a zimní údržbu místních komunikací a chodníků.

Zajišťuje a kontroluje nakládání s odpady v rámci odpadového hospodářství města.

Zajišťuje a kontroluje údržbu veřejné zeleně, provoz hřbitovů na území města, instalaci a údržbu dopravního značení, údržbu dešťových vpustí a kanalizace a vodovodů v majetku města.

Zajišťuje dopravní obslužnost a provoz MHD.

Má na starost veřejné osvětlení, městský mobiliář, správu lesů v majetku města, dětská hřiště, nástěnky a vývěsky.

Zabezpečuje činnost komise dopravní.

Podrobné informace o náplni práce oddělení.

            aktualizováno: 24. 7. 2020, 10:15 h