Oddělení správy a údržby majetku

Adresa oddělení:

nám. Svobody 3, 678 01 Blansko, přízemí

Vedoucí oddělení:

Ing. Ilona Peterková, vedoucí oddělení
odbor správy a rozvoje města, kancelář č. 13,
nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
peterkova@blansko.cz | 516  775  132 | 605  829  620


Oddělení zajišťuje kompletní hospodaření s bytovým a nebytovým fondem města (včetně budov MěÚ).

Zajišťuje a kontroluje nakládání s odpady v rámci odpadového hospodářství města.

Zajišťuje a kontroluje údržbu veřejné zeleně, provoz hřbitovů na území města, instalaci a údržbu dopravního značení, údržbu dešťových vpustí a kanalizace a vodovodů v majetku města.

Zajišťuje dopravní obslužnost a provoz MHD.

Má na starost veřejné osvětlení, městský mobiliář, správu lesů v majetku města, dětská hřiště, nástěnky a vývěsky.

Podrobné informace o náplni práce oddělení.

            aktualizováno: 25. 1. 2024, 09:11 h