Město přijímá žádosti o dotace sportovcům i kulturním organizacím na rok 2021

Kulturní a zájmové spolky, sportovní kluby i jednotlivci si mohou od středy 13. ledna požádat o finanční podporu na letošní rok. Peníze bude město rozdělovat v dotačních programech Podpora kultury a zájmové činnosti ve městě Blansko pro rok 2021Podpora sportu ve městě Blansko pro rok 2021. Sportovní organizace působící na území města mohou žádat o podporu na pronájem a provoz sportovišť i o peníze na vlastní činnost. Uzávěrka pro podávání žádostí o podporu sportu je 27. ledna 2021 do 12:00 hodin. Dotace bude schvalovat zastupitelstvo na svém březnovém zasedání. Subjekty, které se věnují kulturní a zájmové činnosti, mohou peníze z dotací využít na pravidelnou činnost i na jednorázové akce. Žádost o podporu kulturní činnosti mohou zájemci podat do 10. února 2021 do 12:00 hodin, přidělování dotací budou zastupitelé schvalovat na svém dubnovém zasedání. Podrobnosti o přidělování dotací a formuláře v elektronické podobě naleznete na webu města Blanska.

12. 1. 2021, 13:06 h | odbor správy a rozvoje města