Podrobná čísla o vývoji pandemie v Blansku teď nově poskytuje COVID report

Na platformě Mobilního Rozhlasu je nově spuštěna záložka COVID report. Každý den si zájemci mohou prohlédnout statistiky probíhající pandemie v Blansku, případně čísla pro Blansko srovnat s okolními obcemi anebo s přibližně stejně velkými městy v kraji. COVID report je dostupný ve shrnujícím textu, který je pak podrobněji rozveden v podobě infografik s vysvětlivkami.

Čísla reportu jsou aktualizována na denní bázi. Poskytují přehled denních přírůstků nakažených, včetně skupiny osob nad 65 let. Statistiky sledují také tzv. míru pozitivity, tj. podíl nemocných na celkovém počtu nakažených obyvatel obce. Tento ukazatel se propočítává v dvoutýdenním intervalu. COVID report je vyhotoven na základě dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS), s využitím umělé inteligence data zpracovává společnost MAMA AI do přehledné statistiky.


Mobilní Rozhlas
město primárně využívá jako nástroj pro přímý kontakt s veřejností. E-mailem, do aplikace, případně prostřednictvím SMS tak přihlášení zájemci dostávají zdarma informace o nejdůležitějším dění ve městě, upozornění na odstávky energií, pozvánky na kulturní a sportovní akce, hlasovat mohou ale také v anketách. Přes webové rozhraní Zmapuj.to mohou obyvatelé také přímo hlásit závady, které je trápí v jejich okolí – např. nesvítící osvětlení, přeplněné popelnice nebo poničený mobiliář.

K Mobilnímu Rozhlasu se mohou registrovat jak obyvatelé města, tak nerezidenti. Každý si pak zvolí druh informací, který chce od města dostávat. Přihlášku je možné podat elektronicky, případně si vytisknout PDF, vyplnit a doručit do podacích schránek na budovách úřadu. 

16. 3. 2021, 10:58 h | odbor vnějších vztahů