Poplatek za odpad je nutné uhradit do konce května

pondělí 31. května vyprší termín, do kdy nutné uhradit poplatek za odpad. Poplatníkem je každá fyzická osoba, která má ve městě trvalé bydliště, nebo fyzická osoba, která ve městě vlastní nemovitost k bydlení či rekreaci. Poplatek činí stejně jako minulý rok 540 korun a uhradit ho lze složenkou, bankovním převodem nebo v hotovosti na pokladně městského úřadu. Obecně závazná vyhláška města Blansko č. 7/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů přesně určuje také osvobození a úlevy.

27. 5. 2021, 14:32 h | finanční odbor