Blansko pošle milion korun tornádem postiženým obcím

Blansko pošle čtyřem obcím postiženým tornádem finanční pomoc v celkové výši jeden milion korun. Na svém jednání o tom v úterý 21. září rozhodli zastupitelé města Blanska. Peníze na obnovu získá čtveřice nejpostiženějších obcí – Hrušky, Mikulčice, Lužice a městys Moravská Nová Ves. Každé z obcí pošle Blansko 250 tisíc korun poukázáním prostředků přímo na transparentní účet. Ten si všechny uvedené obce zřídily pro příjem z veřejné sbírky pro účel charitativní a humanitární. Na pomoc se zmírněním následků po živelné katastrofě přispěli přes deset tisíc korun také návštěvníci srpnového benefičního koncertu, který uspořádalo kulturní středisko společně s Oblastní charitou Blansko v srpnu na Poduklí. Vedení města také už v červnu odsouhlasilo finanční podporu skautského tábora a prázdninových výletů dětí z postižených oblastí na Blanensko.

21. 9. 2021, 18:19 h