Od 23. září si lze vyzvednout voličský průkaz pro volby do Poslanecké sněmovny

Voliči, kteří v době konání voleb, tj. 8. a 9. října 2021 nebudou moci odvolit v místě trvalého bydliště a chtějí se voleb zúčastnit, musí požádat o vydání voličského průkazu. Žádost o vydání voličského průkazu pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR lze podat u příslušného městského úřadu v místě trvalého bydliště osobně, přes datovou schránku, nebo písemně (s ověřeným podpisem).

Od čtvrtka 23. září si zájemci mohou takto předem vyžádaný voličský průkaz vyzvednout na pracovišti evidence obyvatel. Voličské průkazy se vydávají v úředních hodinách v budově MěÚ Blansko na náměstí Republiky 1 na pracovišti evidence obyvatel, tel: 516 775 809, 516 775 807, 516 775 808. O voličský průkaz si lze výše uvedenými způsoby požádat do pátku 1. 10. 2021. Od 2. října lze žádost podat pouze osobně. 

Voličské průkazy si lze osobně vyzvednout do středy 6. října do 16:00 hodin, lze si ale také sjednat jiný způsob doručení (například poštou).

V době konání voleb je nutné ve volební místnosti prokázat totožnost pomocí platného dokladu totožnosti – tj. občanským průkazem případně pomocí cestovního dokladu. Na základě novely zákona o občanských průkazech, která je účinná od 1. srpna 2021, již nelze ve zkrácené lhůtě požádat o vydání občanského průkazu za účelem výkonu volebního práva.

23. 9. 2021, 09:09 h | odbor vnitřních věcí