Vánoční stromky se budou svážet v lednu

Do konce ledna 2022 se budou svážet vánoční stromky. Žádáme občany města i místních částí, aby stromky odkládali do bezprostřední blízkosti míst, kde jsou umístěny nádoby na separaci (barevné kontejnery). Obyvatelé sídlišť mohou stromky odkládat i vedle kontejnerových stanovišť komunálního odpadu. Vánoční stromky budou pracovníci svozové firmy svážet každé pondělí. Poslední svoz vánočních stromků proběhne v pondělí 31. ledna 2022 ráno. Upozorňujeme občany, že všechny stromky umístěné ke kontejnerům po tomto datu budou hodnoceny jako založení černé skládky a v případě prokázání původce budou tito pokutováni.

Stromky se budou dále zpracovávat v městské kompostárně. Z toho důvodu je nutné je před jejich odložením k odvozu řádně odstrojit a zbavit všech háčků, řetězů a jiných ozdob.

Občané města Blanska a jeho místních částí mohou využít k odkládání vánočních stromků během ledna také obě sběrná střediska odpadů (SSO) – v Horní Lhotě a v ul. Na Brankách. Obě SSO jsou v provozu v úterý až čtvrtek od 10:00 do 17:00 hodin, v pátek od 10:00 do 18:00 hodin a v sobotu od 8:00 do 12:00 hodin.

26. 12. 2021, 11:29 h | odbor správy a rozvoje města