Poplatky lze hradit i převodem z účtu

V souvislosti s blížícími se termíny splatnosti poplatků ze psů a za odpad připomíná finanční odbor městského úřadu, že je možné provést úhradu také bezhotovostně převodem z účtu. Pokud máte zájem o tento druh platby, napište na e-mail: pes@blansko.cz (pro poplatek ze psů), nebo odpad@blansko.cz (pro poplatek za odpad). Následně cca 3 týdny před datem splatnosti obdržíte na nahlášený e-mail  platební údaje, platební údaje vám poté budou vždy pravidelně zasílány elektronickou poštou. Zájemci mohou využít také možnost platby pomocí SIPO tím, že nahlásí číslo svého SIPO, ze kterého bude následně město inkasovat daný poplatek. Těm, kteří o změnu nepožádají, bude i nadále zasílána do schránek složenka, včetně QR kódu, na základě které můžete platbu uhradit bankovním převodem nebo na poště. I nadále zůstává také možnost hrazení poplatků osobně v hotovosti na pokladně při návštěvě MěÚ.

22. 4. 2022, 13:39 h | finanční odbor