Město pronajme kancelář v budově na ulici K. J. Mašky

Město Blansko nabízí k pronájmu nebytový prostor ve III. nadzemním podlaží budovy č p. 1413 na ulici K. J. Mašky 2, Blansko (pozemek parc. č. st. 1451-zast. plocha v k.ú. Blansko). Jedná se o kancelář o výměře 21 m² + ostatní (chodba a WC) o výměře 7,56 m².

Žádosti o pronájem musí obsahovat: jednoduchý podnikatelský záměr, návrh nájemného v Kč/měsíc  (nájemné je osvobozeno od DPH, energie jsou hrazeny zvlášť), kopii živnostenského oprávnění žadatele, popř. výpis z Obchodního rejstříku. 

Písemné žádosti se podávají na adresu: MěÚ Blansko, odbor správy a rozvoje města, nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko, a to v zalepené obálce s heslem „K.J. Mašky – NEOTVÍRAT“ do 20. září 2022 do 10:00 hodin. Žádosti zaslané jiným způsobem budou neplatné.

Oznámení záměru pronájmu najdete v tomto odkazu,

kancelar-11148-2950_800.jpg

kancelar-88459-6909_800.jpg

kancelar-48348-2224_800.jpg

3. 9. 2022, 14:34 h | odbor správy a rozvoje města