Evropská cena kvality do Blanska

21. prosince 2004, kultura, přečteno: 6345×

Mimořádného ocenění za práci v oblasti mezinárodních projektů dosáhla v minulých dnech Základní škola Blansko, Erbenova 13. Ředitelka školy Mgr. Věra Gottwaldová a koordinátorka projektu Vítejte v Evropě PhDr. Věra Skoupá převzaly 6. prosince 2004 na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy Evropskou cenu kvality 2004. Slavnostního předání se zúčastnili představitelé ministerstva, Senátu a Národní agentury Socrates, která tuto cenu udělila na základě výběrového řízení ve spolupráci s dalšími národními agenturami.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Evropská cena kvality byla škole udělena za mezinárodní výchovně vzdělávací projekt Vítejte v Evropě, na němž se po dobu tří let podíleli partneři z dalších sedmi zemí — Německa, Rakouska, Belgie, Polska, Finska, Itálie a Litvy. Žáci si zasílali v angličtině a němčině informace o městech, kde žijí, o významných osobnostech a kulturních tradicích svého kraje, zpracovávali dotazníky na nejrůznější témata, vydávali několikrát ročně Evropské noviny, připravovali kalendáře, webové stránky a zúčastňovali se mezinárodních tvůrčích dílen — workshopů.

K nejoblíbenějším patřily vyučovací hodiny, které při svých návštěvách vedli učitelé ze zahraničních škol. Možnost osobního kontaktu při výměnných návštěvách a praktického uplatnění znalostí byla pro děti velkou motivací pro studium cizích jazyků.

Mgr. Věra Gottwaldová a PhDr. Věra Skoupá přijímají blahopřání.
Ředitelka školy Mgr. Věra Gottwaldová a koordinátorka
projektu PhDr. Věra Skoupá přijímají blahopřání od
senátorky PaedDr. Aleny Gajdůškové.

V průběhu slavnostního předávání ceny měla koordinátorka projektu možnost prezentovat výsledky úspěšné spolupráce osmi zemí. Zdůraznila zejména skutečnost, že na počátku širších mezinárodních kontaktů byly výměnné pobyty s partnery v rakouském Mürzzuschlagu. Uvedla také několik konkrétních příkladů aktivit v rámci projektu — děti představily svým novým přátelům osobnost blanenského rodáka, olympijského vítěze Ludvíka Daňka, reprezentovaly školu při tanečním projektu All together now v Rakousku, měly možnost navštívit vzdálené kraje, kam se běžně na dovolenou nejezdí, ale kde je také mnoho zajímavého, třeba pobřeží Severního moře.

Díky podpoře zřizovatele školy, kterým je město Blansko, a jeho představitelů se mohlo uskutečnit závěrečné setkání — sportovní týden v květnu 2003 v Blansku za účasti 37 zahraničních hostů.

Náměstkyně ministryně školství Mgr. Alena Štěrbová ve svém projevu při udělení ceny zdůraznila, že evropská dimenze bude brzy nedílnou součástí vzdělávacích programů a školy budou moci navázat při tvorbě svých učebních plánů na zkušenosti z mezinárodních aktivit. Senátorka PaedDr. Alena Gajdůšková uvedla, že za deseti minutami prezentace se skrývají nesčetné hodiny práce realizačních týmů, a velmi ocenila skutečnost, že Základní škola Blansko, Erbenova 13 dosáhla tak vynikajícího výsledku.

Žáci a učitelé školy mají díky podpoře Národní agentury Socrates možnost pokračovat v úspěšné spolupráci, tentokrát formou projektu rozvoje školy. Zaměří se na propojení školy a budoucích pracovních příležitostí pro žáky, multikulturní vzdělávání a využití informačních a komunikačních technologií ve výuce.