Křehká krása v krajkách

26. dubna 2006, kultura, přečteno: 6477×

Občas nás upoutá ruční práce, která upozorní na šikovné ruce a dobré nápady jejího tvůrce. Může to být i paličkování, umné splétání nití, přízí, hedvábí a jiných materiálů pomocí malých dřevěných paliček. Jedná se o velmi starou ruční techniku, která se rozšířila z Itálie po celé Evropě.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

V českých zemích jsou velmi známé vamberské krajky, originální jsou i slovenské vzory. Pokračovateli tradic paličkování jsou Duhové paličky DDM Junior Brno Vranováček. Členky tohoto kroužku pod vedením učitelky Anny Kroulíkové lehce „přehzují“ paličky na válci podle vzorů z rostlinné nebo živočišné říše, někdy podle motivů abstraktních. Tyto i jiné volnočasové aktivity dětí z předměstských částí Brna podporuje ZŠ na Vranovské ulici.

povídání uč. Kroulíkové
Žáci ZŠ Erbenovy při výkladu paní učitelky Kroulíkové o paličkování. Foto: L. Magniová

V rámci Velikonoční výstavy s ukázkami tradičních řemesel v Galerii města Blanska bylo uhovým paličkám z Brna umožněno nejen vystavovat svoje krajky s jarním námětem, ale ipaličkování předvádět. Zájem škol i veřejnosti byl značný, což je potěšující zjištění, že „blanenští“ dokázali svojí účastí ocenit tuto ruční práci „brněnských“ dívek.

Poděkování zasluhuje KSMB za přístup k účasti děvčat na výstavě včetně zabezpečení odvozu a dovozu, instalování nástěnek s pracemi členek kroužku paličkování manželi Romanem a Jitkou Matalovými. Děvčata si také prohlédla město, Mgr. E. Nečasová jim umožnila navštívit muzeum, a z informační kanceláře si odnesla propagační materiály o Blansku.

paličkování – při práci
Paličkování vyžaduje ohromnou trpělivost. Foto: S. Mrázek

Některé věci se dají odbýt velmi rychle, jiné naopak mají svůj čas, vznikají velmi pomalu. Paličkování patří k těm zálibám pomalejším, náročnějším na čas. Každá krajka se musí doslova „vysedět“ a její tvůrkyně do ní vkládá i mnohé ze svých pocitů. O to je pak cennější. Podporujme proto každou činnost, která vzniká časem i srdcem.

L. Magniová