Výběrové řízení na funkci zkušební komisař

22. listopadu 2006, zprávy z MěÚ, přečteno: 5341×

Město Blansko vyhlašuje výběrové řízení na funkci „zkušební komisař pro provádění zkoušek odborné způsobilosti žadatelů o řidičské oprávnění“.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Požadované obecné předpoklady

 • státní občan ČR, případně cizí státní občan, který má v ČR trvalý pobyt
 • občanská a morální bezúhonnost

Požadované kvalifikační předpoklady

 • min. SŠ vzdělání technického směru, VŠ vzdělání výhodou

Další požadované předpoklady

 • uchazeč musí být v den konání výběrového řízení starší 25 let
 • řidičský průkaz sk. A-C+E, skupina D výhodou
 • uchazeč je nejméně 5 let držitelem požadovaných skupin řidičského oprávnění
 • znalost práce na PC
 • orientační znalost správního řádu, zákona č. 247/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášky č. 167/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • znalost angličtiny nebo němčiny vítána
 • praxe ve veřejné správě výhodou
 • komunikativní osobnost
 • pro výkon této funkce je podmínkou úspěšné absolvování základního školení pro zkušební komisaře a získání průkazu zkušebního komisaře

Způsob, termín a místo nástupu

 • pracovní poměr na dobu neurčitou, nástup k 1.1.2007 nebo dle dohody, MěÚ Blansko

Platové zařazení

 • řídí se zákonem č. 143/1992 Sb., v platném znění, nařízení vlády č. 330/2003 Sb., v platném znění a předpisy souvisejícími, platová třída 10

Lhůta pro podání písemné přihlášky

 • 14. 12. 2006

Náležitosti přihlášky

 • jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, kontaktní telefon, datum a podpis
 • životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech
 • výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (nebo doklad o jeho vyžádání)
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Písemnou přihlášku spolu s požadovanými doklady a přílohami doručte v zalepené obálce se značkou „VNV-NEOTVÍRAT“ na adresu:

Město Blansko
Ing. Josef Kupčík, tajemník
nám. Svobody 3
678 24 Blansko

Nevyžádané dokumenty a doklady budou po ukončení výběrového řízení skartovány. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení.

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter