Město proškolí své zaměstnance

16. ledna 2007, zprávy z MěÚ, přečteno: 4288×

MěÚ Blansko se zapojuje do projektu Vzdělávání a podpora profesního a osobnostního rozvoje pracovníků městských úřadů – podpora zlepšování kvality služeb občanům. Jmenovaný projekt je realizován v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů a je spolufinancován ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Ke dni 3. 10. 2006 byla podepsána Dohoda o poskytnutí příspěvku ze státního rozpočtu ČR mezi poskytovatelem dotace Ministerstvem práce a sociálních věcí a příjemcem podpory Městem Luhačovice, které tento projekt zastřešuje.

Schválený příspěvek ve výši 11 076 450 Kč bude využit k financování vzdělávání pracovníků městských úřadů Luhačovice, Letovice, Blansko, Přerov, Prostějov, Kyjov, Kojetín a Hranice na Moravě. Do 30. 6. 2008 bude proškoleno celkem 981 pracovníků výše uvedených úřadů. Hlavním cílem projektu je zvyšovat kvalitu práce a služeb úřadů, zlepšovat vztahy úřadů a úředníků s veřejností a zlepšovat image institucí veřejné správy.

V rámci projektu tak během roku a půl absolvují na Městském úřadě Blansko vedoucí pracovníci i referenti, kteří jsou v přímém kontaktu s klienty, řadu školení, např. na téma komunikace, péče o klienta, týmová práce, asertivita, rétorika, reporting, stylistika nebo etiketa, a to v celkovém počtu 123 školících dnů. Školením postupně projde 214 úředníků a zaměstnanců MěÚ Blansko, ale také strážníci Městské policie Blansko.

Školení bude probíhat podle přesně stanoveného harmonogramu a studijní plán je vytvářen tak, aby odpovídal pracovnímu zaměření té které skupiny pracovníků úřadu. Jednotlivé školící skupiny budou mít vždy nejvýše 15 osob, aby bylo dosaženo maximální efektivity výuky a také aby nebyl narušen běžný pracovní režim úřadu.

Blansko se do tohoto ojedinělého projektu zapojilo především proto, aby zaměstnanci města získali vedle své specifické odbornosti také další znalosti a dovednosti, které jim pomohou lépe zvládnout jejich každodenní úkoly a naplnit tak základní poslání veřejné správy, kterým je služba občanům.