Zápis dětí do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2007/08

17. ledna 2007, zprávy z MěÚ, přečteno: 4401×

Zápis dětí pro školní rok 2007/08 bude na všech blanenských základních školách proveden v úterý 6. února 2007 v době od 14 do 17 hodin. Náhradní termín je další den, tj. ve středu 7. února 2007 od 14.30 do 16 hodin.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

K zápisu k povinné školní docházce je zákonný zástupce povinen přihlásit dítě, které dosáhne do 31. srpna 2007 šestého roku věku. Povinná školní docházka se vztahuje na státní občany ČR, dále na občany jiného členského státu EU a jejich rodinné příslušníky, kteří na území ČR pobývají na základě zvláštního pobytového povolení, a dále na jiné cizince, kteří mají na území ČR trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dlouhodobá víza, a azylanty a účastníky řízení o udělení azylu.

Zákonný zástupce se dostaví k zápisu s dítětem, u zápisu předloží rodný list dítěte a průkaz prokazující totožnost zákonného zástupce. Do jednotlivých základních škol se přednostně přijímají děti, které mají trvalý pobyt ve spádovém obvodu školy.

Tímto opatřením však není dotčeno právo zákonného zástupce vybírat si pro své dítě školu jinou.

Zápis dětí na odloučeném pracovišti ZŠ a MŠ Blansko, Salmova 17 v Blansku, Dolní Lhotě proběhne v úterý 6. února 2007 od 14 do 16 hodin.

Zápis dětí do Základní školy speciální, Blansko, Žižkova 27 – zápis dětí s mentálním a kombinovaným postižením proběhne ve středu dne 7. února 2007 v době od 12 do 15 hodin na Základní škole speciální, Blansko, Žižkova 27. Informace na tel. 516 418 728.

Spádové obvody škol

ZŠ Blansko, Erbenova 13: ulice 9. května, Gellhornova, Erbenova, Havlíčkova (od č. 38), Chelčického, Leoše Janáčka, Lesní, Na Pískách, Nad Čertovkou, Nad Žlíbkem, Pod Javory, Podlesí, Pod Sanatorkou, Purkyňova, Sadová (lichá č. od č. 31, sudá č. od č. 46), Těchovská, Údolní, Větrná, Východní, Wolkerova, Zahradní, části města Klepačov, Lažánky, Těchov (bez Češkovic), Obůrka.

ZŠ T.G.M. Blansko, Rodkovského 2: ulice Alešova, Ant. Dvořáka, Bartošova, B. Němcové, Brněnská, Čapkova, Družstevní, Fügnerova, Hálkova, Havlíčkova (č. 1-37), Hořická, Husova, Hybešova, Jasanová, J. Lady, Jungmannova, K. H. Máchy, K. J. Mašky, Kollárova, Komenského, Lipová, Luční, Mahenova, Masarykova, Nádraží, Nádražní, Na Brankách, Na Lukách, Na Vyhlídce, nám.Míru, nám. Republiky, Nerudova, Pod Strání, Pražská, Rodkovského, Rožmitálova, Sadová (lichá č. 1-29, sudá č. 2-44), S. Čecha, Seifertova, Sladkovského, Smetanova, Stařeckého, Suchá, Sušilova, Svitavská, Tovární, Vodní, Vrchlického, Wanklovo nám., Zdíkova, Žalkovského, Žižkova, části města Hořice, Olešná.

ZŠ Blansko, Dvorská 26: ulice Absolonova (č. 9-24), A. Skotáka, Bezručova, Čelakovského, Divišova, Dobrovského, Dolní Palava, Dvorská (č. 1-32), Jiráskova, Kamnářská, Konečná, Krajní, Krátká, Křížkovského, Mánesova, Mlýnská, Na Řadech, nám. Svobody, Okružní, Palackého, Poříčí, Příční, Příkrá, Růžová, Sportovní ostrov Ludvíka Daňka, Sukova, Tylova, U Vodárny, Úvoz, Zámek, Zborovecká, část města Horní Lhota.

ZŠ a MŠ Blansko, Salmova 17: ulice Absolonova (č. 1-8), Cihlářská, Dvorská (od č. 33), Ericha Roučky, Horní Palava, Pekařská, Salmova, Sloupečník, Zborovec, části města Těchov (Češkovice), Dolní Lhota (odloučené pracoviště Dolní Lhota).