Na městský byt čeká 229 žadatelů

6. června 2007, zprávy z MěÚ, přečteno: 5068×

Obecně závazná vyhláška o hospodaření s byty v majetku Města Blansko byla nahrazena novou směrnicí. Ta se od ní nijak výrazně neliší, ale nově obsahuje některé podmínky, které upravují povinnosti žadatelů a také práva rady města.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Městské byty jsou víceméně pro skupiny s nižšími příjmy nebo jako startovací byty pro mladé. Rada nyní na doporučení bytové komise může žadateli přičíst nebo odečíst až 200 bodů, např. na základě posouzení konkrétní bytové situace každého žadatele.

V usneseních rady města se často objevuje, že ten který uchazeč o pronájem bytu v majetku Města byl z pořadníku vyloučen, a to např. za nahlášení nepravdivých údajů nebo že byl evidován jako dlužník vůči Městu. Důvodů k vyřazení žádosti je samozřejmě více a všechny jsou podrobně uvedeny ve schválené směrnici. Zveřejněna i s dodatky a přílohou je na stránkách odboru komunální údržby. Na stejných stránkách budou také pravidelně zveřejňovány i pořadníky, které rada schvaluje, vždy k datu 1.1., 1.4., 1.7. a 1.10. Nejbližší tedy v červenci.

Všeobecně se lidé diví, že jsou vyřazení až tehdy, kdy se dostanou do první desítky. Jenže když se někdo přijde přihlásit, dostane dotazník, kde uvede pravdivě všechny údaje, ty jsou následně obodovány a body sečteny. Protože v pořadníku může být žadatel v závislosti na jeho situaci i několik let, leccos se třeba časem změní a je na něm, aby tyto údaje v žádosti aktualizoval. Ne každý tak činí, a proto jen v roce 2006 bylo vyřazeno 31 žadatelů o byt. Pracovníci odboru komunální údržby kontrolují všechny údaje hlavně u lidí z první desítky, protože zde je již šance na získání bytu. Skutečnost musí odpovídat údajům v žádosti. Zároveň se na finančním odboru prověřuje, zda žadatel nebyl v posledních třech letech dlužníkem vůči Městu.

Město má 822 bytů , avšak 123 z nich jsou byty v Domech s pečovatelskou službou a 26 bytů je v rodinných domcích nebo v mateřských a základních školách a jsou mezi nimi také bezbariérové byty. Žadatelům v pořadníku jsou však přidělovány pouze byty o velikosti 1+1. Město sice vlastní i byty větší (jedná se pouze o cca 20 bytů), ale ty jsou pronajímány výhradně na základě výběrového řízení, tzv. obálkovou metodou. Rada města po doporučení bytové komise může povolit přidělení bytu mimo pořadí, ale to se děje spíše výjimečně, ve zvlášť závažných případech.

Počet bytových jednotek ve vlastnictví Města v nejbližší době narůstat nebude. Město sice ještě má jeden volný pozemek, a to na Písečné. Na něm by měly dle plánů vyrůst dva domy. Stát v současné době již nepřispívá na výstavbu bytů, a tak připadá v úvahu pronájem investorům za účelem jejich výstavby, na čemž se usnesla rada na posledním 10. zasedání.