Čiriklóre v Blansku

2. června 2007, kultura, přečteno: 4693×

Čiriklóre, česky Ptáčata, je romský název pro taneční a hudební skupinu žáků ze ZŠ na ul. Vranovské v Brně. Úspěšně ji vede paní Čonková, která rozumí mentalitě romských dětí.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Za pomoci dalších učitelů a vedení školy na ul. Merhautově je dokáže vést natolik, že jejich taneční a hudební projevy jsou naprosto originální. Pohybové a hudební nadání vložené do jejich přirozeného pohybu je jedinečné. Klávesový a houslový doprovod jejich učitelů Roberta Šarišského a Čonka, ryzí molová harmonie písní skýtá i pro ty největší puritány silný zážitek. Čiriklóre na ZŠ T.G.M. v Blansku svou radostí z pohybu a zpěvu skutečně rozjasnilo jedno dubnové, i tak slunečné odpoledne.

Čiriklóre

Velké poděkování za možnost uspořádání koncertu patří řediteli ZŠ T.G.M. RNDr. Pavlu Nezvalovi, zástupkyni ředitele RNDr. Evě Láncošové i ostatním učitelům a zaměstnancům školy. Při organizaci koncertu byli všichni vstřícní, příjemná atmosféra se odrazila v projevech účinkujících i posluchačů. Spontánní potlesk byl všem velkou odměnou. Někteří z Čiriklóre zpomínali na svého dřívějšího učitele PhDr. Jaroslava Dlapu, který je do svého města a jeho nejbližšího okolí často vodil na výlety.

Radost způsobily i drobné dárečky, propisovací tužky s logem školy od ředitele, propagační materiály o Blansku z informační kanceláře a také sladkosti od paní Hodalové, která dlouhodobě věnuje svůj volný čas těmto dětem z Brna.

V Blansku se najdou občané, převážně z řad učitelů – důchodců a některých starších členů Českého svazu turistů, kteří jsou ochotni obětavě pomáhat při organizaci podobných aktivit, výletů apod. Touto cestou jim všem děkuji, neboť jedinou odměnou je jim úsměv a radost v očích těchto dětí. A to je deviza nejcennější.

L. Magniová