Muzeum Blansko převzalo sbírku měřicích přístrojů

10. ledna 2008, kultura, přečteno: 7404×

Muzeum Blansko převzalo od sdružení SPRIMT sbírku měřicích přístrojů, která je svým zaměřením a rozsahem unikátní nejen v České republice. Společnost SPRIMT tak splnila hlavní cíl, který si stanovila při svém založení. Sbírky předali Muzeu Blansko členové Společnosti pro identitu měřicí techniky (SPRIMT) v pátek 30. listopadu 2007.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Nejvyšší orgán společnosti SPRIMT – valná hromada – konaná v roce 2007 na začátku března přijala usnesení, ve kterém se uvádí: „Společnost dosáhla cílů, pro které byla založena, k termínu 31. října 2007 ukončila svou činnost a ve smyslu článku VI, bodu 1 svých stanov zanikne dobrovolným rozpuštěním.“

Historie Společnosti pro identitu měřicí techniky (SPRIMT) sahá až do roku 1996, kdy se 4. listopadu z iniciativy dlouholetého pracovníka a vedoucího propagace Metry Blansko Ing. Antonína Kováře sešla skupina techniků a ekonomů, aby připravila společné setkání bývalých zaměstnanců Metry Blansko, ZPA Brno a TESLA MLP, koncern Brno. Tedy podniků, které se dříve v regionu zabývaly výrobou měřicí techniky.

sprimt
Předání rozsáhlé sbírky měřicích přístrojů Muzeu Blansko stvrdili podpisem zástupci společnosti SPRIMT a ředitelka Muzea Blansko v pátek 30. listopadu 2007. Foto: S. Mrázek

Svolané „Setkání seniorů“ se uskutečnilo 26. listopadu 1996 za účasti 27 bývalých pracovníků těchto institucí a přijalo společné Prohlášení. V něm se přihlásili k iniciativě „obnovení paměti identity měřicí techniky v regionu“ a zvolili skupinu pro přípravu občanského sdružení, které by tento záměr naplňovalo. Ustavující valná hromada občanského sdružení, které přijalo název „Společnost pro identitu měřicí techniky – SPRIMT“ se konala 18. března 1997.

Od té doby zahájili členové rozsáhlou akci shánění vzorků měřicích přístrojů vyráběných v Blansku i v závodech, které v určitém období pod základní závod v Blansku patřily. Nakupovali je z prostředků, které získali z příspěvků od individuálních i kolektivních členů společnosti. Velkým zdrojem sbírek byla především Metra Blansko.

Šťastné, a jak se později ukázalo, pro budoucnost společnosti rozhodující bylo okamžité navázání spolupráce s Muzeem Blansko. Vznikla tak oboustranně velmi výhodná spolupráce. Muzeum členům společnosti SPRIMT poskytlo pro práci potřebné podmínky, oni zase pro Muzeum byli příslibem pro vznik jednoho z nových zaměření jeho činnosti. Hlavní však bylo, že činnost naší společnosti dostala správný rozměr – cílem se stalo vybudování stálé expozice historie výroby měřicí techniky na Blanensku.

Vyvrcholením společného snažení byla první prezentace expozice elektrické měřicí techniky v prostorách blanenského zámku, která měla svou vernisáž 4. července 1998 a trvala do 20. září téhož roku. Novou podobu již stálé expozice historie měřicí techniky spatřila veřejnost poprvé v rámci oslav 40. výročí založení Muzea Blansko při slavnostní vernisáži dne 3. 9. 1999. V nové, vylepšené podobě jsme expozici představili v roce 2000.

Významným mezníkem naší spolupráce s Muzeem Blansko byl 24. květen 2002, kdy za účasti představitelů města Blansko v čele s tehdejším starostou Ing. Kalou předali členové společnosti SPRIMT v modrém salonku blanenského zámku první část sbírky měřicích přístrojů bezplatně do majetku Muzea Blansko. Od té doby se už uskutečnily další dvě takové etapy předání sbírek měřicích přístrojů.

V roce 2003 musela být z důvodu neodkladné likvidace dřevomorky v prostorách blanenského zámku expozice historie měřicí techniky z původního místa vystěhována do nových prostor zámku, kde se nachází až do dnešních dnů.

Hlavní úsilí SPRIMTu v posledním období bylo zaměřeno na dokončení a uspořádání nových částí sbírek a na přípravu poslední etapy jejich předání Muzeu Blansko. Byla to rozsáhlá práce, které obětaví členové výboru věnovali od letošího jara většinu úterků a čtvrtků.

O celkovém rozsahu sbírky dokumentů o historii měřicí techniky na Blanensku podá nejlepší obraz její stručný přehled. Sbírka obsahuje:

  • více jak 1100 měřicích přístrojů reprezentujících jednotlivé skupiny vyráběných přístrojů od dob zakladatele tradice výroby Ericha Roučky až po současnost
  • 25 unikátních technologických zařízení, na kterých se měřicí přístroje na Blanensku vyráběly
  • několik tisíc fotografií přístrojů a záběrů z jejich výroby, prodeje a užití
  • 20 panelů s fotografiemi a texty o tradici výroby měřicí techniky na Blanensku
  • 12 souborů diapozitivů a 13 krátkých filmů z historie výroby a prodeje
  • více jak 100 knih z oblasti odborné literatury o měřicí technice
  • 18 VHS kazet, zejména o aplikaci měřicích přístrojů v praxi, ale i o činnosti SPRIMTu
  • ve třech vyhotoveních ucelené soubory všech ročníků technického časopisu Metry Blansko „Měřicí technika“

Pro historiky velmi významným zdrojem informací určitě bude téměř úplný soubor čísel všech ročníků závodního časopisu INFORMETRA včetně historického prvního čísla, vydaného závodní a odborovou radou firmy METRA BLANSKO – ER dne 15. května 1946.

Sbírka obsahuje mimo jiné velmi rozsáhlý, dle používaného desetinného třídění utříděný soubor katalogových listů, propagačních materiálů a návodů k obsluze vyráběných měřicích přístrojů, ukázky výrobní dokumentace, výkresů, kusovníků a technologických postupů včetně historických ručně psaných technologických postupů používaných ve firmě Erich Roučka ve dvacátých letech minulého století.

Historicky velmi cenné písemné a tištěné dokumenty dokládají události v závodě, např. v období výstavby závodu v první polovině minulého století (stavební výkresy původní továrny ER v Blansku), v období znárodňování závodu po 2. světové válce apod.