Systém pomoci v hmotné nouzi

25. ledna 2009, zprávy z MěÚ, přečteno: 4517×

Převážnou náplň činnosti oddělení hmotné nouze činí vyřizování dávek pomoci v hmotné nouzi klientům, kteří se ocitnou v tíživé finanční situaci. Jde v zásadě o stav, kdy osoba či rodina nemá dostatečné příjmy a její celkové sociální a majetkové poměry neumožňují uspokojení základních životních potřeb na úrovni ještě přijatelné pro společnost. Současně si tyto příjmy nemůže z objektivních důvodů zvýšit (vlastní prací, uplatněním nároků a pohledávek, prodejem nebo využitím majetku) a vyřešit tak svoji nelehkou situaci vlastním přičiněním.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Systém pomoci v hmotné nouzi upravuje zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů. Dávkami, kterými se řeší pomoc v hmotné nouzi, jsou: příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a mimořádná okamžitá pomoc.

Oddělení hmotné nouze eviduje k závěru loňského roku 146 osob v hmotné nouzi, kterým budou dávky pomoci v hmotné nouzi vypláceny i v lednu tohoto roku.

V roce 2008 byly vyplaceny dávky pomoci v hmotné nouzi ve výši 3.353 tis. Kč. Kromě klientů, kterým jsou dávky pomoci v hmotné nouzi stále vypláceny, prošlo oddělením hmotné nouze v roce 2008 dalších 217 žadatelů. Převážná většina z nich si dokázala v průběhu roku 2008 najít zaměstnání. Někteří řešili svoji situaci odchodem do předčasných starobních důchodů. Oddělením prošli i klienti, kterým musely být dávky pomoci v hmotné nouzi odejmuty, protože přestali plnit podmínky pro nárok na výplatu (největší skupinu tvořili ti, kteří přestali plnit podmínky evidence úřadu práce a byli vyloučeni z registrace).

Převážnou část klientů oddělení hmotné nouze tvoří lidé, kteří žijí osaměle a následně neúplné rodiny. V roce 2008 oddělení zaregistrovalo i nárůst lidí bez domova, kteří mají trvalý pobyt na adrese ohlašovny Městského úřadu v Blansku. Tito lidé využívají možnosti přespání v místní noclehárně, jiní si pro dávky přijíždějí z Armády spásy v Brně, někteří žijí v chatách.

Sociální pracovnice při své práci úzce spolupracují s úřadem práce, okresní správou sociálního zabezpečení, policií a dalšími institucemi. Provádějí sociální šetření v rodinách klientů, kterým jsou dávky pomoci v hmotné nouzi poskytovány.