Mezi 33 moravskými legendami ty z Blanenska rozhodně nechybí

24. června 2009, kultura, přečteno: 3225×

V brněnském knihkupectví Barvič a Novotný se v úterý 2. června 2009 konal slavnostní křest publikace 33 moravských legend z pera Aleny Ježkové, vydané nakladatelstvím Práh. Knihou 33 moravských legend završila tato renomovaná autorka knih pro mládež svou trilogii, kterou zahájilo 77 pražských legend, na něž posléze navázalo 55 českých legend z hradů zámků a měst.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

33legend

A nenechme se zmást klesajícím počtem legend v jednotlivých knihách. Počet stran všech tří knih zůstává přibližně stejný, jinými slovy: přes svůj menší počet jsou moravské příběhy skutečně košatými legendami hodnými toho jména.

Alena Ježková si vytkla na první pohled nelehký úkol: probudit svými knížkami zájem o českou historii u nejmladší generace čtenářů a soudě podle velkého ohlasu jejích dosavadních děl se jí to opravdu daří. Ostatně, jiná její kniha inspirovaná českými dějinami, Prahou kráčí lev, byla nedávno vyhlášena nejkrásnější knihou pro děti a mládež za rok 2008.

Mezi 33 moravskými legendami, s krásnými ilustracemi Zdenky Krejčové, ožívají v autorčině poutavém podání příběhy nám dobře známé, i ty polozapomenuté. A může nás velmi těšit, že mezi nimi nalezneme i pověst o prokletém rytíři z hradu Blanseku, o založení Boskovic nebo legendu o tom, jak ke svému jménu přišla propast Macocha.

Tuto knihu, jejíž vydání podpořil Jihomoravský kraj společně s městy Blansko, Boskovice a Mikulov a která se může stát např. vhodným dárkem za vysvědčení, můžete již nyní zakoupit ve všech větších knihkupectvích a v Blansku také v Blanenské informační kanceláři Blanka.

„…Jednou se do lesů kolem Blanseka zatoulal mladý rytíř. Na cestě ho překvapila noční bouře. Zkřehlý a zmáčený vyjel z lesa a v dálce spatřil temný hrad, kde se mihotalo světélko. Jel tím směrem, vjel na nádvoří – a viděl, že hrad je dočista pustý, jen světélko blikalo a zvalo ho do komnaty v prvním patře.
Tam byla komůrka osvětlená jedinou svící, stůl prostřený k hostině a za stolem krásná bledá dívka. Křehkou rukou ho zvala, aby si k ní přisedl….“

A co bylo dál? To se dozvíte na stránkách této kouzelné knihy pro mladé i velké čtenáře.

Mgr. Jiří Kučera