Muzeum oslaví významná výročí

4. července 2009, kultura, přečteno: 3752×

Hned tři významná a kulatá výročí oslaví letos Muzeum Blansko.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

50. výročí vzniku Okresního vlastivědného muzea v Blansku
(dnešního Muzea Blansko)

  • založeného v souladu s novým zákonem o muzeích a galeriích, který byl v roce 1959 schválen. Založení předcházela dlouhodobá snaha rady města Blansko a spolku dobrovolníků, sdružených v Muzejní radě, o založení blanenského muzea.

40. výročí otevření tohoto muzea v nově opravené budově blanenského zámku

  • která byla v červnu 1969 zpřístupněna po rozsáhlé rekonstrukci, probíhající v letech 1959-1969 dle plánů architekta Lubora Laciny, a byla upravena pro potřeby umístění muzea. Muzeum se při této příležitosti představilo veřejnosti novými expozicemi s názvem "Moravský kras krásný a tajemný" a "Blanenská umělecká litina".

40 let od odhalení pamětní desky MUDr. Jindřichu Wanklovi (1821–1897) na tzv. „doktorském domě“ v předzámčí (dnešní budova ZUŠ)

  • uplyne v pondělí 22. 6. 2009. Pamětní deska, jejímž autorem je akademický sochař Antonín Stejskal, se nachází v místě, kde "otec moravské archeologie" bydlel a kde shromažďoval materiál ze svých výzkumů, prováděných v jeskyních Moravského krasu.

    O první zářijové neděli roku 1854 otevřel v Blansku Jindřich Wankel své první soukromé muzeum. Představil v něm své nálezy, mimo jiné i slavný halštatský poklad, nalezený v jeskyni Býčí skála, který je dodnes předmětem zájmu mnoha odborníků i laiků a představuje jednu z ne zcela uspokojivě objasněných záhad naší archeologie.

    Ve Wanklově muzeu byly zpřístupněny též nálezy tohoto badatele z oboru paleontologie, zoologie, botaniky apod., různé jeho plány, mapy, nákresy atd. Při odchodu do penze prodal Jindřich Wankel své nálezy vídeňskému Naturhistorisches Museum, jelikož žádné z našich muzeí nemělo dostatek finančních prostředků pro jejich zakoupení. To, že český zájemce si může dnes slavné Wanklovy nálezy prohlédnout až Vídni, je velkou ztrátou prestiže pro naše současné přední muzejní instituce.

    Muzeum Blansko chce letos alespoň připomenout 155. výročí vzniku Wanklova soukromého muzea v Blansku, kterým byly založeny kořeny blanenského muzejnictví.

zámek
Zámek s novou fasádou a střechou. Jeho oprava se uskutečnila v roce 2007 za výrazné finanční pomoci z Norských fondů. Podaří-li se sehnat peníze, přijde na řadu i nádvoří s kašnou a podloubími. Foto: S. Mrázek

Muzeum Blansko oslaví tato výročí u příležitosti tzv. „Blanenských zámeckých dnů", které se každoročně konají v rámci E. H. D. UNESCO (Dny evropského dědictví). Letos proběhnou ve dnech 11.–13. září 2009. V rámci těchto dnů bude pořádána odborná konference i představena nová publikace o blanenském zámku.

Předběžný program (změny vyhrazeny):

pátek 11. září
Konference k 50. výročí založení blanenského muzea (9.00–16.00 h)
Křest publikace Zámek Blansko – Muzeum Blansko (17.00 h)
Vernisáž výstavy o dějinách blanenského muzea (17.00 h)

sobota 12. září – neděle 13. září
Dny otevřených dveří – volný vstup do všech expozic a výstav muzea, možnost posezení ve vinném sklepě.